โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 27 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 

27 กุมภาพันธ์ 2560 

000071056
Your IP: 23.20.165.182
25-04-2018 07:46

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com