โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559


ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีไทย และดนตรีสากล) ระดับประถมศึกษา และขยายโอกาส
ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 สนามแข่งขันโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

 

ตารางแข่งขัน          สนามที่แข่งขัน

 

สถานที่จัดการแข่งขันและรายชื่อผู้ประสานงาน ระดับ สพม.

สถานที่จัดการแข่งขันและรายชื่อผู้ประสานงาน ระดับ สพป. และ ขยายโอกาส

 


 

000087495
Your IP: 54.196.13.210
20-09-2018 05:25

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com