โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 16-18 พฤศจิกายน 2559

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3

16-18 พฤศจิกายน 2559 

000070984
Your IP: 23.20.165.182
25-04-2018 07:25

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com