โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 16-18 พฤศจิกายน 2559

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3

16-18 พฤศจิกายน 2559 

000078128
Your IP: 54.158.30.219
24-06-2018 21:23

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com