โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ที่ค่ายตากสินจันทบุรี 04 พฤศจิกายน 2559

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ที่ค่ายตากสินจันทบุรี 

04 พฤศจิกายน 2559 

000070995
Your IP: 23.20.165.182
25-04-2018 07:29

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com