โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 08-10 มิถุนายน 2559

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 08-10 มิถุนายน 2559

 

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม

 

000078129
Your IP: 54.158.30.219
24-06-2018 21:23

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com