โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

ข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 08-10 มิถุนายน 2559

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 08-10 มิถุนายน 2559

 

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม

 

000070979
Your IP: 23.20.165.182
25-04-2018 07:23

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com