หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง
หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรIS

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

หลักสูตรสังคมศึกษา  

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา