โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง
หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรIS

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

หลักสูตรสังคมศึกษา  

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา

 


 

 

000057749
Your IP: 54.234.0.2
20-01-2018 12:12

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com