โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3


 หลักสูตร ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรห้องเรียนปกติ

หลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรคณิตศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์  หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปะ หลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา หลักสูตรหน้าที่พลเมือง

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ English Progarm

   
   

 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษคณิตศาตร์เข้มข้น

หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
   

 


 

 

000087497
Your IP: 54.196.13.210
20-09-2018 05:25

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com