โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสฤดิเดช


 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล   ตำแหน่ง   ระยะเสลาการดำรงตำแหน่ง
1. พระอธิการเล็ก  เลขากาญน์   ครูใหญ่   11 ส.ค. 2465 - 25 เม.ย. 2466
2. นายชื้น  ลาภอนันต์   ครูใหญ่   24 เม.ย. 2466 - 18 ม.ค. 2471
3. นายเพิ่ม  สวัสดิเวช   ครูใหญ่   19 ม.ค. 2471 - 22 เม.ย. 2480
4. นายกิมเฮง  จินดาวงษ์   ครูใหญ่   23 เม.ย. 2480 - 30 เม.ย. 2488
5. นายอนันต์  ทัศนา   ครูใหญ่   1 ต.ค. 2488 - 30 ก.ย. 2490
6. นายวาสน์  สุดสว่าง   ครูใหญ่   1 ต.ค. 2490 - 1 ม.ค. 2492
7. นายสิทธา  จิตนาวสาร   ผู้อำนวยการ   2 ม.ค. 2492 - 30 ก.ย. 2529
8. นางสุนันทา  สมุทโยธิน   ผู้อำนวยการ   21 พ.ย. 2529 - 30 ก.ย. 2540
9. นายอวยชัย  ดีประชา   ผู้อำนวยการ   17 ธ.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2548
10. นายโอภาส  ใบสูงเนิน   ผู้อำนวยการ   20 ธ.ค. 2548 - 1 พ.ค. 2552
11. นายสุรเชษฐ์  พรพานิช   ผู้อำนวยการ   26 พ.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2559
  12. ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา     ผู้อำนวยการ   10 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

 


 

000087518
Your IP: 54.196.13.210
20-09-2018 05:39

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com