โรงเรียนสฤษดิเดช

Youtube การเรียนการสอน

Youtube กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

Youtube กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

นักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนน 100 ปีการศึกษา2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 27 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายภาษาจีน 25 กุมภาพันธ์ 2560
การนำเสนอผลงานนักเรียน IS ปีการศึกษา 2559 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 25 มกราคม 2560
วันครู 16 มกราคม 2560
EP open house 13 มกราคม 2560
กิจกรรม ค่ายลูกเสือ ชั้นป.6 21-23 ธันวาคม 2559
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 22 พฤศจิกายน 2559
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 16-18 พฤศจิกายน 2559
อบรม วิทยากรลูกเสือสามัญ BTC 30-2 ตุลาคม 2559
งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนสฤษดิเดช 30 กันยายน 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ ภารกิจพิชิตสุขภาพดี 16 กันยายน 2559
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 09-11 กันยายน 2559
ทำบุญโรงเรียน 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่ 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 05 สิงหาคม 2559
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. วันที่ 30 กรกฏาคม 2559
ค่ายธรรม กรกฏาคม 2559
กิจกรรมเข้าพรรษา 12 กรกฏาคม 2559
วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้ายยาเสพติด 24 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครู 23 มิถุนายน 2559
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิไลออน แดง-รัญจวนฯ 22 มิถุนายน 2559
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 09 มิถุนายน 2559
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 08-10 มิถุนายน 2559

 

 

 

000026492
Your IP: 54.146.5.196
23-05-2017 07:58

โรงเรียนสฤษดิเดช :: 2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-39-31-1169 

E-Mail :: srd_school@hotmail.com